Aktualności

„Bursztyn Polskiej Gospodarki 2017” – wyróżnienie dla NFOŚiGW

20-10-2017, 12:18

Kazimierz Kujda, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, otrzymał wyróżnienie „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2017” za konsekwentne i skuteczne działania wspierające projekty realizowane przez samorządy, przedsiębiorstwa, podmioty publiczne i organizacje społeczne w zakresie polskiego systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Gala wręczenia statuetek odbyła się 19 października br. w Siedlcach podczas III edycji Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego.

W ramach tegorocznej edycji Szczytu w dniach 19-20 października br. przedstawiciele świata polityki, gospodarki, nauki i biznesu koncentrują się na filarach polskiej gospodarki przyszłości, czyli branżach, firmach i instytucjach, które swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju. Hasło przewodnie Szczytu brzmi: „Państwo-Gospodarka-Bezpieczeństwo”. To wspólny mianownik dla wielu inicjatyw, projektów i strategii realizowanych przez Prezydenta RP, rząd i poszczególne resorty, a tym samym doskonały temat zapewniający niezwykle ciekawą i inspirującą dyskusję na wielu płaszczyznach.

W trakcie zaplanowanych debat prowadzone są dyskusje dotyczące zabezpieczenia polskiej gospodarki pod kątem ryzyk wynikających z niepewności inwestycyjnej, sytuacji międzynarodowej, bezpieczeństwa gospodarczego, energetycznego, finansowego, jak również potencjału infrastrukturalnego i innowacyjnego.

Kazimierz Kujda, Prezes Zarządu NFOŚiGW pierwszego dnia Szczytu wziął udział w sesji plenarnej „Filary polskiej gospodarki przyszłości: biznes – nauka – samorząd”. Gościem sesji był prof. Jan Szyszko, Minister Środowiska, który mówił o kwestiach związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym oraz o wdrożonym we współpracy z NFOŚiGW pilotażowym projektem mającym na celu upowszechnienie doświadczeń we wdrażaniu GOZ na poziomie gminy.

Drugiego dnia wspólnie z Krzysztofem Tchórzewskim, Ministrem Energii i prof. Piotrem Glińskim, Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Prezes Narodowego Funduszu otworzył sesję „Z energią na ty”, współorganizowaną przez NFOŚiGW. Również drugiego dnia Artur Michalski, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW wraz z Wacławem Bilnickim, Dyrektorem Departamentu ds. Programu LIFE i Projektu Doradztwa Energetycznego, wziął udział w panelu „My doradzamy – Ty oszczędzasz!”. Natomiast Anna Żochowska i Małgorzata Tomaszewska z Wydziału ds. Programu LIFE uczestniczą w sesji „Innowacyjność w praktyce”.

Podczas wieczornej Gali pierwszego dnia szczytu wręczono statuetki „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2017”. To nagrody przyznawane osobom, instytucjom, firmom za szczególne działania w zakresie rozwoju i bezpieczeństwa polskiej gospodarki w kraju i za granicą. W tym roku doceniono działania NFOŚiGW na rzecz ekorozwoju Polski. Laureatami nagrody zostali także: Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury i Budownictwa, Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Wojciech Wardacki, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A., Antoni Józwowicz, Prezes Zarządu Polimex Mostostal S.A. Specjalne wyróżnienie otrzymała firma Veolia Energia Polska S.A.

Narodowy Fundusz jest także patronem wydarzenia.

 

powrót
do góry